SOFTDRINKS glass   jug  
Tango Orange 2.10   5.50  
Lemonade 2.10   5.50  
Lime & Lemonade 2.20   5.50  
Blackcurrant & Lemonade 2.20   5.75  
Coke / Diet coke  2.25 (BTL) 5.50  
American Ginger Ale 2.75 (BTL) -  
American Ginger Beer 2.75 (BTL) -  
Appletiser Tizer 2.50 (BTL) -  
Still Mineral Water 2.50 (BTL) 3.50 (BTL)
Sparkling Mineral Water 2.50 (BTL) 3.50 (BTL)
Elderflower / Elderfl ower Pomegranate 2.75 (BTL) -  
Red Bull 2.75 (CAN) -  
Irn Bru 2.00 (CAN) 5.50